APA GES

Çumra Apa Köyünde yer alan tesis 24.405 m² arsa içerisinde kurulmuştur. Tesisimiz toplam 1165.71 DC kWP kurulu güce sahiptir. Tesisimiz 15.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır ve işletmeye alınmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırma, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilmiştir. Tesis projenin yıllık enerji üretimi boyutunda ülkemize sağlayacağı katkısı 1,75 milyon kW/H' dır.

DETAYLANDIR

BABAOĞLU ÇATI

Tesisimiz Konya 3. Orgaznize Sanayi Bölgesinde Babaoğlu Prefabrik Üretim Tesisisnin çatısında yer almaktadır. Tesis 416,28 DC Kwp kurulu güce sahiptir. Tesis 30.04.2020 tarihinde işletmeye alınmıştır. Enerji üretiminde verimliliği sağlamak ve Babaoğlu Prefabrik ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Projenin yıllık enerji üretimi ülkemize ve Babaoğlu Prefabrik'e katkısı 0,6 milyon kW/h'dır. Bu tesiste Babaoğlu Prefabrik enerji ihtiyacını karşılamasının yanı sıra fazla üretim miktarını şebekeye vererek yerli enerji üretimine katkıda bulunmaktadır.

DETAYLANDIR

BAZI REFERANSLARIMIZ